Přednášející

Petr Papánek

Petr Papánek

Moderace

LinkedIn Plant Manager
Johnson Controls

Od roku 1993 pracuje v mezinárodním prostředí automobilového průmyslu, od roku 1998 na vrcholových manažerských pozicích v nadnárodních společnostech, se zkušeností zejména s německými, americkými, holandskými a španělskými společnostmi. 

V roce 2005 úspěšně dokončil magisterské studium na ekonomické fakultě České zemědělské university se zaměřením na provozní ekonomii, management a marketing. Absolvoval také semestrální kurs Efektivní manažer programu MBA na Open University a pracovní stáže v Mexiku, Rusku, Německu a Španělsku. V oblasti automotiv je aktivně činný již 16 let, z toho 10 let ve vrcholových manažerských pozicích. Ve své činnosti se zaměřuje na projektový management, management změn, řízení v krizi, problematiku komunikace, systémy týmových organizací a týmové spolupráce a na programy celopodnikového zvyšování výkonnosti a efektivity podniku. 

Lenka Baková

Lenka Baková

Firemní kultura a multikulturalismus na pracovišti

LinkedIn lektor, poradce, kouč

Vystudovala jsem VUT FAST Brno a praktické zkušenosti jsem získala u nadnárodních i českých firem na pozicích vedoucí výroby, obchodní manažer a HR manažer.  Své technické vzdělání jsem rozšířila o certifikace:  Externí kouč u KC CZ a 4 Augen Coaching u společnosti Fred Maro. Zkušenosti získané za 17 let praxe ve výrobních i obchodních společnostech nyní plně využívám při vedení seminářů, externím poradenství a koučinku, zaměřených především na projektové řízení, výrobní procesy, efektivní řízení a hodnocení zaměstnanců. Jako kouč a mentor se aktivně zapojuji do podpůrných programů pro začínající podnikatelky v mém regionu.

Radek Beránek

Radek Beránek

Smart Glasses a jejich využití v oblasti digitalizace výroby a servisu

Account Manager
WEBCOM a.s.

Radek má za sebou bohaté zkušenosti z obchodu a business developmentu na pozicích středního a vyššího managementu v oblastech Telco, IT, ICT, ERP ad. Má zkušenosti s přímým prodejem a distribucí služeb a HW pro firemní zákazníky, praxi v marketingu služeb a marketingové podpoře prodeje. Zkušenost s budováním obchodních týmů a partnerských sítí a s vedením samostatných projektů. Ve své přednášce nás seznámí s technologickou vychytávkou, která může velmi zjednodušit práci v náboru lidí, zaškolování a dalších činnostech, na které se Smart Glasses dají použít.

Blanka Benešová

Blanka Benešová

Péče o zaměstnance

LinkedIn lektorka a poradkyně v oblasti optimalizace výrobních procesů, poradkyně pro zaměstnávání handicapovaných osob
SPINWARE group

Jsem absolventkou Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně se specializací na technologie a řízení výroby. Od roku 1991 působím na pozicích technické, projektové či procesní manažerky společností podnikajících v oblastech strojírenství, automotive a stavebnictví. V roce 2010 jsem stála u založení soukromé firmy, kde doposud působím v pozici ředitelky, a v roce 2014 u založení dceřiné společnosti. Nastavovala jsem firemní procesy se zohledněním možností zaměstnávat handicapované osoby. V současné době zaměstnává naše společnost v sofistikovaných oblastech kolem dvou desítek handicapovaných osob a pro další osoby se zdravotním postižením jsem našla uplatnění i v jiných společnostech. Od roku 1996 se věnuji tréninku obchodních a vyjednávacích dovedností; od roku 2009 školením pro oblast strojírenství a stavebnictví se zaměřením na optimalizaci výroby, štíhlou výrobu, controlling, aplikaci standardů norem ISO 9001, 18001, 14001, TS 16949 a oblast zaměstnávání handicapovaných osob. Ve svých kurzech se opírám o konkrétní příklady z pracovního prostředí a účastníkům dávám dostatečný prostor ke konzultaci reálných situací.

Matěj Pracný

Matěj Pracný

Robotická automatizace procesů (RPA)

LinkedIn Consultant
Arthur D. Little

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod a absolvoval výměnné studium na MBA programu Fuqua Business School, Duke University. Již má za sebou 5 let globálních zkušeností z management consultingu, ve společnosti Arthur D. Little působí již čtvrtým rokem, kde se zaměřuje na energetiku a strategické směřování společností. Mezi významné projekty, na kterých se Matěj podílel, patří např.: Nastavení investiční strategie pro národní energetickou společnost v Jihovýchodní Evropě; Nastavení strategie řízení aktiv národní energetické společnosti na Středním východě nebo Zavedení elektronických plateb ve státních institucích ve Střední Evropě.

Táňa Strojná

Táňa Strojná

Nábor a udržení absolventů

LinkedIn Regional Manager
ManpowerGroup

Táňa Strojná se v oblasti personalistiky a náborů pohybuje posledních pět let. Specializuje se na business development, plánování HR projektů a oblast start-upů. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti marketingu a obchodu. Zajímá se o to, co je a bude aktuální na trhu práce.

Martin Kořínek

Martin Kořínek

Boj s konkurencí

LinkedIn Jednatel
GRAMMER CZ, s.r.o.

Vystudoval jsem PF UJEP Ústí nad Labem, následně FST ZČU Plzeň, kterou jsem zakončil doktorským studiem na katedře Průmyslového inženýrství a managementu. 

Posledních 22 let pracuji v prostředí automobilového průmyslu, nejprve v sousedním Německu a posledních 17 let v České republice.

Během této doby jsem prošel mnoha pozicemi od technika kvality, přes manažera odděleni, projektového manažera, následně ředitele a jednatele společnosti.

Filip Dřímalka

Filip Dřímalka

Adaptace firmy na digitalizaci výroby

LinkedIn CEO
Digiskills

Pomáhá firmám objevovat a realizovat příležitosti v digitálních inovacích. S Digiskills.cz se zaměřuje na revoluční formát vzdělávání, využívání aplikací, online služeb a technologií ve výuce. Propaguje microlearning, jednoduché online vzdělávání prostřednictvím krátkých, samonosných videí a screencastů.  V rámci dalších projektů klientům vymýšlí nové produkty a služby, navazuje technologická partnerství a objevuje příležitosti v digitálním světě. Pro své přednášky vytvořil metodiku „1-2-3-4 Innovation FrameworkTM“ – první reálný návod pro digitální transformaci.

Jiří Hrubý

Jiří Hrubý

Řízení a sběr dat výroby „bez papírů“?

Manažer vývoje
ASV Náchod

Absolvoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Pracoval ve společnosti Kovopol, kde postupně zastával pozice plánovače, konstruktéra jednoúčelových strojů a vedoucího technického rozvoje. Ve firmě ASV Náchod pracuje 21 let, od počátku jako výrobní konzultant informačních systémů. V roli senior konzultanta výroby se podílí na řešení problematiky při významných implementacích a provozu systému HELIOS Green prováděných firmami ASV Náchod, Asseco Solutions a jeho partnery. Ve spolupráci s Asseco Solutions a GATEMA se od roku 2003 podílí jako hlavní analytik na vývoji modulu výroby HELIOS Green. V pozici manažera vývoje v ASV Náchod zodpovídá za rozvoj IS REVA specializovaného na sběr dat výroby.

Registrovat